Erasmushuis

Leven net zoals thuis

Introductie

Erasmushuis ligt in Zaandam, in een groene wijk, vlakbij het Darwinpark. In de buurt zijn winkels, een kinderboerderij en het natuurhistorisch museum. Erasmushuis biedt verzorging en verpleging. Aan Erasmushuis grenzen zorgwoningen die door woningcorporatie ZVH worden verhuurd.

Aanbod op locatie

In Erasmushuis staat het thuisgevoel voorop. Bewoners bepalen voor een groot deel zelf hoe hun dag eruitziet, wat ze eten en welke hobby's ze uitoefenen. Dagelijks zijn er activiteiten voor bewoners en ouderen uit de buurt. Denk aan muziekuitvoeringen, spelletjes, bewegen en uitjes. In Erasmushuis vindt u een bibliotheek, restaurant, grand café, winkel, kapsalon en pedicure. Er is ook een ontmoetingsplek voor Turkse ouderen uit de buurt. Zo voelt wonen in Erasmushuis niet als wonen in een instelling, maar als thuis, mét wat ondersteuning van Evean.

Het Erasmushuis heeft een humanistische grondslag. Dit betekent dat we elke bewoner zien als een uniek persoon, met eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. Erasmushuis is in het bezit van de Roze Loper: een erkenning voor zorginstellingen die aandacht besteden aan (seksuele) diversiteit.

Bewoners krijgen in Erasmushuis zorg van het team helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg van bewoners van het verpleeghuis. Zo nodig is er specialistische zorg aanwezig, bijvoorbeeld bij reuma, diabetes of kanker. Bewoners kunnen op verwijzing terecht bij de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de geestelijk verzorger, de psycholoog en psychomotorisch therapeut.

Kwaliteitsverslag Evean

Wilt u meer weten over:

Virtuele rondleiding

Wilt u alvast op uw gemak een kijkje nemen in onze locatie Erasmushuis? Volg dan de virtuele rondleiding via onderstaande video waarin een Evean collega u meeneemt door Erasmushuis.

Beschikbaarheid op locatie

Staat u op de wachtlijst voor een van onze huizen, dan neemt de zorgconsulent regelmatig contact met u op. De zorgconsulent vraagt of u nog voldoende mantelzorg heeft en of de situatie is veranderd. Ook draagt de zorgconsulent oplossingen aan zolang u nog op de wachtlijst staat.

Indicatie wachttijden

Voor Kleinschalig wonen zijn géén wachttijden van toepassing.

Thuis bij Evean

‘Hoe zorgen we ervoor dat ouderen liefdevolle zorg krijgen in een huis dat als thuis voelt?’ Met die vraag ging Evean in 2014 aan de slag. Met het gedachtegoed 'Thuis bij Evean' willen we bereiken dat bewoners prettiger wonen en lekkerder in hun vel zitten. Niet langer zijn de kwaliteitseisen en werkgewoontes het uitgangspunt, maar de behoeften en wensen van onze bewoners. Door grote en kleine aanpassingen verandert het verzorgings- of verpleeghuis steeds meer in een fijne, vertrouwde woonomgeving - waar het net als thuis voelt.

Aanmelden

Heeft u een indicatie voor zorg en wilt u zich aanmelden voor opname of een wachtlijst? Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het wonen bij Evean, wat ervoor nodig is om in aanmerking te komen voor langdurige opname (WLZ) of tijdelijke opname (ELV) of andere vragen rondom een indicatie? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling via het nummer: 088 – 383 37 01. Voor meer informatie kijkt u op deze pagina.

Heeft u vragen over zaken zoals maaltijdgebruik, de was, verzorging, activiteiten en de faciliteiten die onze zorginstelling biedt. Of wilt u in contact treden met uw familielid woonachtig in ons zorgcentrum, belt u dan rechtstreeks naar de receptie.