Oostergouw

Bewoners bepalen voor een groot deel zelf hoe hun dag eruitziet

Introductie

Oostergouw ligt in Zaandam, vlakbij het water De Gouw. Oostergouw biedt verpleging, zorg bij Korsakov en palliatieve zorg. Ook is er ruimte voor ouderen die revalideren na een ziekenhuisopname en nog niet thuis kunnen wonen. De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Dichtbij Oostergouw bevindt zich het Zaans Medisch Centrum.

Aanbod op locatie

Dagelijks zijn er activiteiten voor bewoners en ouderen uit de buurt. Denk aan muziekuitvoeringen, zang en film. Bewoners kunnen koken, bewegen en creatief bezig zijn. Oostergouw kent een rijk verenigingsleven: er zijn wel dertig verenigingen waar u lid van kunt worden. In Oostergouw vindt u een restaurant, computerhoek, bruin café, kapsalon, pedicure, winkeltje en tuin.

Bewoners krijgen zorg van het team helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Zo nodig is er specialistische zorg aanwezig, bijvoorbeeld bij reuma, diabetes of kanker. Op verwijzing kunnen bewoners terecht bij de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de diëtist, de psycholoog,  de psychomotorisch therapeut, de geestelijk verzorger en de maatschappelijk werker.

Bezoektijden
In Oostergouw kunnen afdelingen bezoektijden hanteren. Neem daarom contact op met de locatie om naar de bezoektijden te vragen.

Kwaliteitsverslag Evean

Wilt u meer weten over:

Virtuele rondleiding

Wilt u alvast op uw gemak een kijkje nemen in onze locatie Oostergouw? Volg dan de virtuele rondleiding via onderstaande video waarin een Evean collega u meeneemt door Oostergouw.

Wat kost het?

Beschikbaarheid op locatie

Staat u op de wachtlijst voor een van onze huizen, dan neemt de zorgconsulent regelmatig contact met u op. De zorgconsulent vraagt of u nog voldoende mantelzorg heeft en of de situatie is veranderd. Ook draagt de zorgconsulent oplossingen aan zolang u nog op de wachtlijst staat.

Indicatie wachttijden

Voor Palliatieve zorg zijn géén wachttijden van toepassing.

Thuis bij Evean

‘Hoe zorgen we ervoor dat ouderen liefdevolle zorg krijgen in een huis dat als thuis voelt?’ Met die vraag ging Evean in 2014 aan de slag. Met het gedachtegoed 'Thuis bij Evean' willen we bereiken dat bewoners prettiger wonen en lekkerder in hun vel zitten. Niet langer zijn de kwaliteitseisen en werkgewoontes het uitgangspunt, maar de behoeften en wensen van onze bewoners. Door grote en kleine aanpassingen verandert het verzorgings- of verpleeghuis steeds meer in een fijne, vertrouwde woonomgeving - waar het net als thuis voelt.

Aanmelden

Heeft u een indicatie voor zorg en wilt u zich aanmelden voor opname of een wachtlijst? Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het wonen bij Evean, wat ervoor nodig is om in aanmerking te komen voor langdurige opname (WLZ) of tijdelijke opname (ELV) of andere vragen rondom een indicatie? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling via het nummer: 088 – 383 37 01. Voor meer informatie kijkt u op deze pagina.

Heeft u vragen over zaken zoals maaltijdgebruik, de was, verzorging, activiteiten en de faciliteiten die onze zorginstelling biedt. Of wilt u in contact treden met uw familielid woonachtig in ons zorgcentrum, belt u dan rechtstreeks naar de receptie.