Rietvelden

Lekker wonen in een huiselijke en kleinschalige woonvoorziening

Introductie

De Rietvelden is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een dementieel beeld. De Rietvelden is centraal gelegen in Wormerveer, dichtbij uitvalswegen en de markt. De huiselijke, kleinschalige woonvoorziening biedt ruimte aan 96 bewoners, verdeeld over twaalf wooneenheden en drie gebouwen. Waarbij op de eerste etage een terras aanwezig is, de tweede etage is voorzien van een balkon.

Aanbod op locatie

De bewoners leven hier zoveel mogelijk zoals zij thuis gewend waren. Samen met de medewerkers vormen zij een huishouden, leefplezier en welzijn vormt de basis voor iedereen. Zo wordt er op de woning gekookt, gezamenlijk gegeten, een(hand)wasje gedaan en schoongemaakt. Elke woning heeft een gezamenlijk keuken, twee badkamers en een grote huiskamer. Elke bewoner heeft zijn eigen kamer die voorzien is van een bed, nachtkastje en vaste wastafel. 
Er wordt gekeken naar het welzijn/welbevinden van de bewoner. Hier wordt individueel en groepsgericht aandacht aan besteed door zowel medewerkers welzijn als het verzorgend personeel. Het participeren van de familie wordt hierbij zeer gewenst. 

De Specialist Ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg, de Psycholoog is verantwoordelijk voor de psycho sociale zorg van de bewoners. Zo nodig is er specialistische zorg aanwezig. Op verwijzing/verzoek van de Specialist Ouderengeneeskunde kan de fysiotherapeut, ergo- therapeut, psychomotorisch therapeut, muziek therapeut, bewegingsagoog, geestelijk verzorger en anderen ingeschakeld worden voor benodigde therapie.

Kwaliteitsverslag Evean

Wilt u meer weten over:

Virtuele rondleiding

Wilt u alvast op uw gemak een kijkje nemen in onze locatie Rietvelden? Volg dan de virtuele rondleiding via onderstaande video waarin een Evean collega u meeneemt door Rietvelden.

Wat kost het?

Wonen in een woongroep valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Voor vergoeding heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zelf betaalt u een eigen bijdrage voor wonen in een woongroep. 

Beschikbaarheid op locatie

Staat u op de wachtlijst voor een van onze huizen, dan neemt de zorgconsulent regelmatig contact met u op. De zorgconsulent vraagt of u nog voldoende mantelzorg heeft en of de situatie is veranderd. Ook draagt de zorgconsulent oplossingen aan zolang u nog op de wachtlijst staat.

Indicatie wachttijden

Voor Kleinschalig wonen met BOPZ zijn géén wachttijden van toepassing.

Thuis bij Evean

‘Hoe zorgen we ervoor dat ouderen liefdevolle zorg krijgen in een huis dat als thuis voelt?’ Met die vraag ging Evean in 2014 aan de slag. Met het gedachtegoed 'Thuis bij Evean' willen we bereiken dat bewoners prettiger wonen en lekkerder in hun vel zitten. Niet langer zijn de kwaliteitseisen en werkgewoontes het uitgangspunt, maar de behoeften en wensen van onze bewoners. Door grote en kleine aanpassingen verandert het verzorgings- of verpleeghuis steeds meer in een fijne, vertrouwde woonomgeving - waar het net als thuis voelt.

Aanmelden

Heeft u een indicatie voor zorg en wilt u zich aanmelden voor opname of een wachtlijst? Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het wonen bij Evean, wat ervoor nodig is om in aanmerking te komen voor langdurige opname (WLZ) of tijdelijke opname (ELV) of andere vragen rondom een indicatie? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling via het nummer: 088 – 383 37 01. Voor meer informatie kijkt u op deze pagina.

Heeft u vragen over zaken zoals maaltijdgebruik, de was, verzorging, activiteiten en de faciliteiten die onze zorginstelling biedt. Of wilt u in contact treden met uw familielid woonachtig in ons zorgcentrum, belt u dan rechtstreeks naar de receptie.