Missie & Visie

Het meerjarenbeleid van Evean is vertaald in onze missie en visie naar dagelijkse zorg.

Van missie…
Evean staat voor passende zorg en ondersteuning ten behoeve van een waardevol leven voor de cliënt, waarin zelfstandigheid en behoud van identiteit voorop staan. Wanneer door een aandoening, ouderdom of een andere persoonlijke situatie (tijdelijk) een beroep moet worden gedaan op professionele zorg en ondersteuning, blijft dit onverminderd van kracht. Wij bieden zorg en ondersteuning in alle fases van het volwassen leven, inclusief de stervensfase. Wij doen dit samen met de cliënt en naasten.

…naar visie…
De cliënt en medewerker staan bij ons centraal. In het gesprek tussen cliënt, naasten en medewerker wordt de hulpvraag van de cliënt duidelijk en is gastvrijheid het uitgangspunt. Gastvrijheid betekent dat wij elkaar hartelijk en uitnodigend bejegenen. De cliënt, familie en mantelzorgers voelen zich welkom en merken de bevlogenheid van onze medewerkers. We kijken eerst naar de zelfredzaamheid van de cliënt en mogelijkheden van informele- en netwerk zorg en e-health. Daarna gaan we over tot de inzet van formele zorg. Wij willen de juiste zorg op de juiste plaats bieden.

Zorg en ondersteuning bieden wij thuis tenzij…... Is thuis niet mogelijk dan zijn onze locaties er, passend bij de hulpvraag van de cliënt. Hierbij werken we nauw samen met onze netwerkpartners, zorg en ondersteuning, om antwoord te kunnen geven op de huidige en toekomstige vraag. Het opleiden en werven van medewerkers is hier onderdeel van. We onderscheiden ons door specialistische zorg en ondersteuning, en geven onze medewerkers de mogelijkheid zich hierin verder te ontwikkelen. Wij passen de laatste ontwikkelingen toe op het gebied van wetenschap en zorgtechnologie en zijn steeds op zoek naar innovaties. Wij zijn een duurzame organisatie, die maatschappelijk verantwoorde keuzen maakt.

…naar dagelijkse zorg
Onze cliënten bepalen samen met onze professionals welke zorg en ondersteuning het beste aansluit bij de hulpvraag en mogelijkheden. Zorg is maatwerk en elke keer anders. Onze medewerkers zijn deskundig en zetten dit in wanneer wij gezamenlijk besluiten nemen die van invloed zijn op het werk. Leren van elkaar, initiatief nemen, lef tonen en fouten mogen maken zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Op die manier zorgen wij er samen voor dat onze zorg en ondersteuning merkbaar en continu verbetert, dan leveren wij de beste zorg en ondersteuning. Medewerkers die werkplezier hebben en uitstralen maken het verschil voor het welbevinden van onze cliënten.

Sturen op kernwaarden
Binnen Evean spreken we elkaar als collega’s aan op:

  • Samen: We doen het samen. We gebruiken elkaars kwaliteiten en geven en halen feedback.
  • Uitnodigend: We stellen ons vriendelijk, gastvrij en geïnteresseerd op.
  • Bevlogen: We werken vanuit ons hart en we staan voor het bevorderen van het welbevinden van de ander en onszelf.
  • Betrouwbaar: We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We kennen en nemen onze verantwoordelijkheid.
  • Deskundig: We zetten onze vakkennis en ervaring mensgericht in.

Kwaliteitszorg bieden vanuit betekenisvolle relaties
We sturen op betekenisvolle relaties. En leveren kwaliteit vanuit deze relaties. Bij ons is de menselijke maat dan ook altijd het uitgangspunt. Onze medewerkers mogen zijn wie ze willen zijn. Onze medewerkers kennen de cliënten en spelen daarbij in op de hulpvraag en wensen van cliënten en hun naasten vanuit de persoonlijke relatie. Wij hebben een expertisecentrum dat zijn kennis en diensten inzet. Kwaliteitszorg bieden doen wij samen, samen met onze medewerkers in het primair proces, leidinggevenden, ondersteuners en onze netwerkpartners. Door samen te werken, elkaars expertise te benutten, ook bij het maken van keuzes waardoor we een toekomstbestendige organisatie blijven. We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, in werkplezier, de juiste medewerker op de juiste plek en het werven van nieuwe medewerkers. Tevreden medewerkers bieden kwaliteitszorg en ondersteuning met passie. Hiermee geven we een antwoord op de groeiende zorg- en ondersteuningsvraag binnen een krappe arbeidsmarkt. Onderdeel van kwaliteitszorg is transparantie in de communicatie richting cliënten en medewerkers.