Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Doel van palliatieve zorg is het lijden zo veel mogelijk te verzachten. Bijvoorbeeld met pijnbestrijding. Kwaliteit van leven staat centraal in de palliatieve zorg. Uw naaste houdt de regie over zijn eigen leven én sterven en kan het leven zo waardig mogelijk afronden.

Welke palliatieve zorg is er thuis?

Er zijn een aantal vormen van palliatieve zorg thuis: