De eHealth wijkverpleegkundige als inspirator en verbinder

Linda Konijn over de inzet en het gebruik van zorgtechnologie

Als eHealth wijkverpleegkundige bij Evean houdt Linda Konijn zich volledig bezig met de inzet en het gebruik van zorgtechnologie. Samen met haar collega’s en de programmaleider van het eHealth team inspireert ze medewerkers in de wijk. Ook is ze de verbindende schakel tussen beleid en zorgpraktijk én gebruikt ze data om de wijkzorg te verbeteren.

Wijkteams bezoeken met de Zorgtechnologiekoffer
Evean heeft ongeveer 80 wijkteams. “En die willen we allemaal meenemen in het gebruik van zorgtechnologie”, zegt Linda. “Daarom gaan we bij al die teams langs met de Zorgtechnologiekoffer, met daarin allerlei technologieën voor cliënten. Denk aan de medicijndispenser, een gps-tracker, leefstijlmonitoring. Wij laten de collega’s kennis maken met de koffer.” Linda begon hier vijf jaar geleden al mee. Toen werkte ze nog als e-nurse, 4 uur per week naast haar gewone werk als wijkverpleegkundige. Tegenwoordig is het slechts een onderdeel van haar werk. En coördineert ze een team van 6 verzorgenden en verpleegkundigen die haar helpen de wijkteams te bezoeken.

Data onderzoeken: meeste verrichte handelingen
Een van de eerste dingen die Linda oppakte toen ze volledig als eHealth wijkverpleegkundige aan de slag ging is data-onderzoek. “Daarmee kun je de zorg in de wijk enorm verbeteren. Bijvoorbeeld door te kijken wat de meest voorkomende chronische ziekten zijn en daar preventie op inzetten. Wij hebben gekeken welke handelingen wij het meest verrichten. Daar kwamen steunkousen en oogdruppels uit. En dat zijn typisch handelingen die veel mensen zelf kunnen doen met het juiste hulpmiddel.” Linda en haar eHealth-collega’s ontwikkelden een oefenset met steunkousondersteuning en oogdruppelaars voor elk wijkteam. Ze maakten ook een beslisdocument, met tips hoe je naar een cliënt kunt kijken. “Het document helpt collega’s beslissen wat bij iemand past. Want geen cliënt is hetzelfde. De een heeft moeite met bukken, de ander heeft weinig kracht in zijn handen.”

Gesprekken met de zorgverzekeraar
Daarnaast is Linda betrokken bij het (implementatie)beleid van Evean. “We weten allemaal dat je een nieuwe technologie niet zomaar kunt implementeren. Daar komt heel veel bij kijken: de cliënten moeten ermee overweg kunnen, de technologie moet aansluiten bij de zorgprocessen. Daar ligt mijn kracht, want ik ken de cliënten en de zorgprocessen goed.” Ook kijkt ze achteraf of de zorgprocessen echt verbeteren door de inzet van technologie. “Worden de gebruikers er blij van? En wordt de organisatie er blij van? Want de zorgtechnologie moet wel bekostigd worden. Daarom heb ik ook af en toe gesprekken met de zorginkoper van de zorgverzekeraar. Om vanuit de zorgpraktijk toe te lichten wat we met technologie bereiken.”

Duurzame implementatie met andere organisaties
Heel trots is Linda op het samenwerkingstraject met drie andere grote organisaties in de omgeving. “Dat loopt nu drie jaar en is helemaal gericht op duurzame implementatie. We willen voorkomen dat elke organisatie eigen pilots doet, waarna de inzet van een technologie vaak weer verzandt. We helpen elkaar en maken gebruik van elkaars ervaring.” Het team dat de samenwerking begeleidt bestaat uit ICT’ers, data-analisten, managers, een projectleider en Linda als stem namens de zorgprofessionals. De organisaties implementeerden samen de medicijndispenser Medido, pakten tijdens corona de Compaan op voor beeldzorg en bereiden nu de uitrol van robot Tessa voor. “Voor elke zorgtechnologie schrijven we ook mooie handleidingen, voor cliënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers.”

Saturatiewaarden via de Compaan
En dan zijn er nog allerlei ‘kleine’ projecten tussendoor. Zoals de saturatiemeter op afstand. “Veel cliënten houden zelf hun saturatie bij, maar de longverpleegkundige moet bellen voor de waarden”, vertelt Linda. “Wij koppelen de saturatiemeters nu aan de Compaan. Als waarden afwijken, kan de longverpleegkundige ook contact opnemen via de Compaan. We kunnen cliënten nu veel beter monitoren.” Het is een voorbeeld van steeds kijken welke potentie technologie heeft, voor de organisatie, voor de wijkteams, voor specialistische verpleegkundigen, voor specifieke doelgroepen. “Zo ben ik constant bezig de zorg te verbeteren. Het is echt de leukste job die er is!”