In de zorg ligt mijn toekomst

“Zorgen dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren. Ze prikkelen, aandacht geven en helpen met alledaagse dingen, zoals de tafel dekken en zorgen dat ze voldoende eten en drinken. Maar ook spelletjes en andere activiteiten doen, zodat ze een beetje plezier hebben en zich op hun gemak voelen. Dat geeft mij voldoening”, zegt Gideon van den Berg (38). Sinds 2021 werkt hij als huiskamermedewerker bij zorglocatie Evean Rosariumhorst in Krommenie.

Voor zijn huidige baan bij Evean werkte Gideon in het hotelwezen. “Dat is in mijn beleving echt anders. Wel zijn er raakvlakken. Ook in de horeca ga je om met mensen en probeer je het de gast zo goed mogelijk naar de zin te maken. In de zorg gaat het er om mensen het zo comfortabel mogelijk te maken. Toch voel ik me in de zorg meer thuis. Ik kan niet direct precies benoemen waarom, maar ik heb het hier gewoon meer naar mijn zin. Hier ligt mijn toekomst. Zo wil ik me verder ontwikkelen en ook nog een opleiding gaan volgen. Momenteel ben ik me daarop aan het oriënteren. Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) lijkt me wel wat, aangezien ik een functie ambieer als activiteitenbegeleider. ”

Breincoach

Dat Gideon activiteitenbegeleider wil worden, is niet zo vreemd. Hij is veelzijdig, gaat graag met mensen om en heeft een brede interesse. Zo is hij ook breincoach en die kennis past hij toe in het dagelijkse werk. “Als breincoach leer en weet je hoe je brein functioneert. Uit ervaring weet ik hoe sommige mensen op bepaalde situaties reageren. Je leert over gedrag en hoe je dat kunt begrijpen en zo mogelijk sturen. Bij Rosariumhorst gebruik ik die kennis en ervaring. Voor mezelf, maar bijvoorbeeld ook richting collega’s. Als een collega bijvoorbeeld heel hard pratend de bewonershuiskamer komt binnenlopen, terwijl mensen rustig zitten te eten, geef ik aan dat het verstandiger is om dat niet te doen. Vaak is het ook een kwestie van gewoon goed nadenken voordat je wat doet. Breincoaching is dan ook geen rocket science. Collega’s reageren wisselend op mijn welgemeende adviezen, maar meestal positief. Gelukkig heb ik leuke collega’s waar ik het over het algemeen goed mee kan vinden. ”

Gedragsvisites

Zijn breincoach-ervaring komt ook van pas bij gedragsvisites. Dat zijn overlegsituaties waarbij een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde en een zorgmedewerker gedrag van bewoners bespreken op de afdeling. “Bewoners met dementie kunnen zo af en toe probleemgedrag vertonen of te maken hebben met stemmingswisselingen. Dan probeer ik samen met mijn collega’s het gedrag te doorgronden en hierop te anticiperen. Alles gericht vanuit en op het welbevinden van de bewoner”, aldus Gideon.

Thuisgevoel

Dat welbevinden staat centraal bij Rosariumhorst. Hier staat het thuisgevoel voorop. Bewoners bepalen voor een groot deel zelf hoe hun dag eruitziet, wat ze eten en welke hobby’s ze uitoefenen.   “We willen een situatie creëren waar wij als zorgmedewerkers ondersteuning bieden, maar het voor de bewoner net als thuis voelt. Daarom is familieparticipatie ook belangrijk. Dat willen we stimuleren en duidelijk maken aan de familie. Familieleden en naasten die thuis al voor de cliënt zorgden en hielpen, kunnen dat bij momenten ook hier doen in de Rosariumhorst. Dat voelt vertrouwd en het biedt ons enige verlichting. Want soms kan het zwaar zijn. Dan heb ik een volle huiskamer met bewoners waar ik op moet letten en ik kan niet op zes plaatsen tegelijk zijn. Dankzij familie en uiteraard ook vrijwilligers hebben we zo meer handen die kunnen helpen.”