Palliatieve zorg thuis voor oncologische cliënten

Zo lang mogelijk thuis wonen, ook als je in de laatste levensfase zit

Zo lang mogelijk thuis wonen, ook als je in de laatste levensfase zit. Bij Evean helpen we cliënten met hartfalen, COPD, Alzheimer, Korsakov of gewoon kwetsbaarheid door ouderdom om hun kwaliteit van leven tot het laatst toe zo hoog mogelijk te houden. Daar zetten vele gespecialiseerde verpleegkundigen zich voor in. Uniek bij Evean is het oncologisch palliatief zorgteam voor mensen met kanker.

Verpleegkundig specialist Conny Molenkamp legt uit: “Het laatste stadium van kanker vraagt om specifieke zorg. Wij werken met verpleegkundigen die hun officiële oncologieaantekening hebben gehaald, dan wel over de theoretische kennis en werkervaring ervan beschikken. Het merendeel is echt oncologieverpleegkundige.”

Die specialisatie heeft volgens Conny een grote meerwaarde: “Hoe langer je in dit vakgebied bezig bent, hoe beter je kennis en gesprektechnieken worden. En doordat je meer casuïstiek ziet, begrijp je steeds meer wat mensen daadwerkelijk meemaken.”
 

margaret_kras_conny_molenkamp

Samenwerking met ziekenhuizen

Het oncologisch palliatief zorgteam van Evean werkt heel nauw samen met de ziekenhuizen in de regio. “Het zijn hele korte lijnen. We zitten bijvoorbeeld in de TOPZ-teams van het Zaans Medisch Centrum en het Dijklander Ziekenhuis – TOPZ staat voor Team ondersteuning palliatieve zorg.”

“Zodra mensen zijn uitbehandeld, komen wij in beeld. Hoewel mensen dan misschien nog geen zorg van de wijkverpleging nodig hebben, houden wij ze wel alvast in het vizier tijdens onze ondersteunende huisbezoeken. Wat dat betreft is het deels preventieve zorg”, stelt Conny. “We leggen als het ware een extra laagje over de dagelijkse zorg heen. Daardoor wordt wat anders niet opgemerkt wordt, nu wel zichtbaar.”

“Tijdens de ondersteunende huisbezoeken kijken we waar de zorgbehoeftes liggen – fysiek, psychisch, maatschappelijk en spiritueel. Ook beantwoorden we vragen, bijvoorbeeld over bijwerkingen als vermoeidheid. Als het nodig is, zorgen wij voor ondersteuning, begeleiding, medische of paramedische behandeling. Groot voordeel is dat wij de sociale kaart van de regio goed kennen. Omdat we in allerlei netwerken zitten, weten we goed waar de cliënt en wij kunnen terechtkunnen.”

Vraagbaak
Naast de ziekenhuizen werkt het team ook intensief samen met andere zorgverleners binnen en buiten Evean. Het team heeft daarbij een belangrijke signaalfunctie: “Om de PICC-lijn (de centrale infuuslijn in de arm) te verzorgen, komen onze oncologieverpleegkundigen bij cliënten die een chemokuur volgen, thuis. Zien we dat iets niet goed gaat, dan schakelen we bijvoorbeeld een collega van de wijkverpleging of de thuiszorgtechnologie in.”

Ook zorgverleners zelf weten het oncologisch palliatief zorgteam goed te vinden. “Huisartsen die ervaring hebben met de oncologieverpleegkundige, kloppen steeds vaker bij ons aan. Voor de wijkverpleegkundige zijn we eveneens een belangrijke vraagbaak. Bij minder complexe cases kunnen zij vaak heel goed zelf de zorg verlenen. We zijn dan aanvullend op elkaar.”

Conny kan sowieso iedere verpleegkundige aanraden om de basiscursus palliatieve zorg te doen: “De cursus behandelt belangrijke basiskennis. Zo weten verzorgenden en verpleegkundigen nog beter wat ze moeten doen als ze in een bepaalde situatie terechtkomen. Ook kunnen ze dan wellicht nog eerder onze hulp inroepen. Daar varen zowel de cliënt als de verpleegkundige wel bij. En laat dat nou precies zijn waarvoor wij ons werk doen!”