Positieve gezondheid: verder kijken dan de aandoening

Meer oog voor de mens als geheel

In de zorg gaat de aandacht meestal uit naar de klachten en gezondheidsproblemen van cliënten. Hoe kunnen die worden opgelost? Toch gaat gezond en prettig voelen, vaak om veel meer dan alleen de aandoening. Daarom willen Evean en andere zorgorganisaties meer oog hebben voor de mens als geheel. Wat kan en wil iemand? Wat maakt het leven ondanks ziekte toch betekenisvol? Willemiek Dijkhof, hoofd zorg, en Petra Feenstra, ambassadeur wijkverpleging bij Evean, vertellen over het idee achter ‘Positieve Gezondheid’.

Willemiek legt uit: “Met zo’n twintig organisaties in de Kop van Noord-Holland hebben we vorig jaar een intentieverklaring getekend. Daarin hebben we aangeven dat we alle inwoners van de regio handvatten willen geven om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven.”

“Vanuit het idee van Positieve Gezondheid willen we mensen bijvoorbeeld helpen om zichzelf een gezondere leefstijl aan te meten. Op die manier kun je het moment waarop er zorg nodig is, langer uitstellen. En is er wel sprake van gezondheidsproblemen, dan willen we bijvoorbeeld samen met cliënten op zoek gaan naar datgene wat het leven nog wel zinvol maakt. Zo behouden zij zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven.”

Niet alleen het lichamelijk en dagelijks functioneren maar ook het mentaal welbevinden telt mee!

Mentaal welbevinden

Petra licht toe: “In gesprek met de cliënt ligt het voor de hand om alleen bezig te zijn met de ziekte. Maar bij Evean willen we juist verder kijken. Niet alleen het lichamelijk en dagelijks functioneren maar ook het mentaal welbevinden telt mee. Zit iemand lekker in zijn vel? Hoe goed kan iemand omgaan met een aandoening? Doet iemand nog mee in de maatschappij? Voelt iemand zich veilig thuis? Al dat soort vragen bespreken we in de Kop van Noord-Holland met cliënten en patiënten.”

Willemiek geeft een voorbeeld uit de praktijk: “Een oudere man kwam op consult bij zijn huisarts. Hij had last van buikpijn, maar daar was geen lichamelijke oorzaak voor. Door verder te vragen dan zijn gezondheidsproblemen, werd al snel duidelijk dat de man eenzaam was. Er was geen zorg nodig, maar contact met een vrijwilliger. We verbeteren de kwaliteit van leven door echt te luisteren.”

Toekomst

De pilot met de werkwijze Positieve Gezondheid in de Kop van Noord-Holland blijkt succesvol. Alle reden voor de Evean-directie om het gedachtegoed verder over de zorgorganisatie uit te rollen.