Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’

van start in Eduard Douwes Dekker

Het ministerie van VWS startte begin dit jaar met het Plan Thuis in het Verpleeghuis – waardigheid en trots op locatie. Onze verpleeghuislocatie Eduard Douwes Dekker is deelnemer en trapt af als eerste locatie van Evean.

Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen met door dit programma te volgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van de uitkomsten kan de locatie ondersteuning op maat ontvangen.

Wat gaat er gebeuren?
In de komende periode zullen in de locatie van Evean medewerkers gevraagd worden een anonieme vragenlijst in te vullen. Het programmateam van Evean en Waardigheid en trots organiseert tevens gesprekken met groepen medewerkers; een zogeheten dwarsdoorsnede aan functies van in het verpleeghuis werkende betrokken medewerkers. Naderhand ontvangt de locatie een rapportage met bevindingen, warmee de locatie wordt uitgedaagd een plan van aanpak te schrijven en zo te voldoen aan de uitgangspunten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Saskia Osinga, locatiemanager van het Eduard Douwes Dekker is enthousiast over deelname aan het programma van Waardigheid en Trots. “Ik zie deze stap als hulpmiddel om versneld te voldoen aan het kwaliteitskader en zo een nog prettigere woon- en werkomgeving te creëren voor onze cliënten en medewerkers. Tevens is dit een mooi vervolg op het eerder gestarte Thuis bij Evean programma.”

Evean al langere tijd deelnemer Waardigheid & Trots
Eerder al nam Evean deel aan  Waardigheid & Trots van VWS binnen het thema ‘Kwaliteit meten en verantwoorden’. Met het vernieuwingsprogramma “Thuis bij Evean” zet Evean  in op vraaggestuurde dienstverlening met professionele insteek waarin welzijn en welbevinden voor de cliënt de hoofddoelstellingen zijn zonder de professionele zorg uit het oog te verliezen.