Revalideren gebeurt na een ingrijpende operatie of bij ziekte, zoals een beroerte of kanker. Revalideren is een ander woord voor herstellen. U probeert weer zoveel mogelijk de oude te worden. Revalideren kan tijdens verblijf in één van de locaties van Evean. Na verblijf kunt u thuis verder revalideren. Ook kunt u revalideren tijdens dagbehandeling. Revalidatie kan een paar dagen duren, maar ook zes maanden.

Van ziekenhuis naar verpleegafdeling
Na opname in het ziekenhuis gaat u naar een van de revalidatie afdelingen van Evean in Oostergouw, Eduard Douwes Dekker of Recura Revalidatie. Bezoek is altijd welkom. Het behandelteam stelt een revalidatieplan op. Wat wilt u graag weer kunnen? Denk aan lopen, naar het toilet gaan of een hobby uitoefenen. Samen spreken we de behandeldoelen af. Bedoeling is dat u na de revalidatie weer naar uw eigen woonomgeving gaat. Indien nodig dan regelen we thuiszorg.

Voor wie is revalidatie?

U kunt revalideren bij Evean:

  • als u kampt met ouderdomsklachten
  • na een ingrijpende operatie (zoals een nieuwe heup, knie of schouder)
  • na een beroerte (CVA)
  • bij een breuk
  • bij een longaandoening (COPD)
  • bij kanker
  • als u een cognitieve stoornis heeft, zoals dementie of geheugenverlies
  • bij hartfalen of -problemen

Wat kost revalidatie?

Revalidatie met verblijf in het verpleeghuis valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraar vergoedt de kosten als de revalidatie aansluit op een ziekenhuisopname in verband met medisch-specialistische zorg. De revalidatie moet starten in het verpleeghuis. Deze regeling heet geriatrische revalidatiezorg (GRZ).