Onvrijwillige zorg: goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid

Evean wil elke dag de best mogelijke zorg leveren. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Daar zijn we bij Evean al een aantal jaren hard mee bezig. Evean past daarom geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. Deze wet geldt voor cliënten met een psychogeriatrische stoornis en helpt cliënten, verwanten en zorgprofessionals om goede zorg te bieden met zoveel mogelijk vrijheid.

Bij het bieden van goede zorg zoeken we steeds naar een balans tussen zorg op maat, bescherming, vrijheid en veiligheid. Deze zoektocht komt nooit ten einde. Want alles blijft veranderen. Zoals de ontwikkeling en omgeving van een cliënt of de samenstelling van het team. Het is dus van belang dat we hierover met elkaar in gesprek blijven. Dat doen we samen met cliënten, verwanten en zorgprofessionals.

Meer weten? 
Meer informatie vindt u op deze website

Ook in deze folders kunt u meer lezen over de Wet zorg en dwang: 

Algemene voorwaarden Wet zorg en dwang

Brochure Wet zorg en dwang voor clienten voor mensen met psychogeriatrische aandoening

Brochure Wet zorg en dwang voor familie

Brochure Wet zorg en dwang voor vertegenwoordiger

Lees hier de analyse onvrijwillige zorg

Klachtenregeling 

Hebt u vragen over de Wet zorg en dwang? En hoe we daar bij Evean mee omgaan? Neem dan contact op met het team die uw naaste zorg verleent.

wond

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Annette Bonenkamp en Annette Haverkort stellen zich aan u voor
Meer informatie