Klachtenfunctionaris

Komt u er in een gesprek niet uit of wilt u niet praten met de medewerker zelf? Bespreek uw klacht dan met de klachtenfunctionaris. U vindt de gegevens in uw cliëntdossier, bij 'wie is wie'.

In beroep

Vindt u dat uw klacht onvoldoende of onjuist is behandeld door de klachtencommissie? Of bent u het niet eens met de uitspraak? Tot zes weken na ontvangst van de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie VVT. De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe klachtenregeling van kracht, die aansluit bij de regels van de Wkkgz.

Klachtenregeling Evean (PDF)