Klachtenfunctionaris

Komt u er in een gesprek niet uit of wilt u niet praten met de medewerker zelf? Bespreek uw klacht dan met de klachtenfunctionaris. U vindt de gegevens in uw cliëntdossier, bij 'wie is wie'.

In beroep

Vindt u dat uw klacht onvoldoende of onjuist is behandeld door de klachtencommissie? Of bent u het niet eens met de uitspraak? Tot zes weken na ontvangst van de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie VVT. De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Klachtenregeling

Evean is onderdeel van de organisatie Espria en hanteert daarom de klachtenregeling van Espria. De klachtenregeling is aangepast aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Klachtenregeling