Voor wie is het verzorgingshuis?

Het verzorgingshuis heeft verschillende vormen van zorg te bieden:

Dagbesteding in verzorgingshuis
Bij dagbesteding komt een cliënt voor één of meerdere dagdelen naar een locatie van Evean. Daar doet hij activiteiten en ontmoet hij andere ouderen. Meer over dagbesteding

Verzorgingshuiszorg verandert

Verzorgingshuiszorg wordt steeds verder afgebouwd. Sinds 2015 worden mensen met lichte zorgvragen (zorgzwaartepakket 1, 2 en 3) niet meer toegelaten in verzorgingshuizen. Mensen die al in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, behouden hun recht op zorg en ondersteuning.

Niet naar het verzorgingshuis, wat dan wel?
Voor mensen met een zware zorgvraag blijven er gespecialiseerde verpleeghuizen. Voor ouderen met een lichtere zorgvraag komen nieuwe zorgconcepten, zoals Verzorgd Wonen. Zij huren zelf een seniorenwoning en wonen zo zelfstandig mogelijk. Wel krijgen ze thuiszorg van Evean en kunnen zij zeven dagen per week aanschuiven voor een warme maaltijd in het restaurant van Evean.

Thuis bij Evean: wonen waar het net als thuis voelt

‘Hoe zorgen we ervoor dat ouderen liefdevolle zorg krijgen in een huis dat als thuis voelt?’ Met die vraag ging Evean in 2014 aan de slag. Met het gedachtengoed 'Thuis bij Evean' willen we bereiken dat bewoners prettiger wonen en lekkerder in hun vel zitten. Niet langer zijn de kwaliteitseisen en werkgewoontes het uitgangspunt, maar de behoeften en wensen van onze bewoners. Door grote en kleine aanpassingen verandert het verzorgings- of verpleeghuis steeds meer in een fijne, vertrouwde woonomgeving - waar het net als thuis voelt. Meer over ‘Thuis bij Evean’.

Welke zorg is er in het verzorgingshuis?

De verzorgenden helpen bewoners bij dagelijkse zaken als opstaan, wassen en aankleden, medicijngebruik, het huishouden en lichte verpleging, zoals wondverzorging en injecties. De eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg. In een aantal verzorgingshuizen is ook verpleeghuiszorg mogelijk. In dat geval is de medische zorg in handen van de specialist ouderengeneeskunde.